Fragmente audio – “Memoria Elitelor Româneşti”

Alexandru Paleologu (1919-2005), scriitor şi diplomat, deţinut politic în timpul regimului comunist. Descendent al familiilor boiereşti Paleologu, Livaditti, Pennescu.

Neagu Djuvara (n. 1916), istoric şi diplomat. Descendent al familiilor boiereşti Grădişteanu, Olănescu, Poroineanu, Hagi-Moscu, Hrisoscoleo, Djuvara şi coborâtor din neamul Basarabilor.

Ion Irimescu (1903-2005), sculptor. Descendent al familiei aristocratice franceze Cazaban.

Profira Stoicescu (1904-2003). Descendentă a familiilor Stegărescu, Pretorian, Alexandrescu-Guranda. Rudă cu familiile Cantacuzino, Cuza, Xenopol. Prietenă a lui Mircea Eliade, în anii facultăţii.

Mircea Horia Simionescu (1928-2011), scriitor. Rudă cu familia Brătianu.

Gabriela Defour-Voiculescu (1920-2009), fiica poetului Vasile Voiculescu.

Barbu Brezianu (1909-2008), istoric şi critic de artă, specialist în opera lui Constantin Brâncuşi, deţinut politic în timpul regimului comunist. Descendent al familiilor boiereşti Brezianu, Ulescu, Sămeşescu. Rudă cu familiile Macedonski şi Tocilescu.

Lydia baronesse Løvendal (1923-2006), fiica pictorului George baron Løvendal. Descendenta unei familii aristocratice ruseşti, de origine daneză.

Corneliu Axentie (1911-2001), chirurg, deţinut politic în timpul regimului comunist. Descendent al familiei care l-a dat pe revoluţionarul paşoptist ardelean Axente Sever.