Descrierea proiectului “Memoria Elitelor Româneşti”

„Memoria elitelor româneşti” este proiectul la care lucrez de multă vreme, în dorinţa de a cunoaşte atât istoria familiilor ilustre româneşti, cât şi realitatea contemporană privitoare la aceste familii. Cu ajutorul unui instrument de lucru original, un chestionar pe care l-am scris, am plecat în căutarea poveştilor de familie şi a fragmentelor de istorie pe care le poartă cu ei descendenţii de azi ai vechilor elite româneşti sau care pot fi descoperite în arhivele acestor familii.

Studiul boierimii române suferă încă de lipsa unor abordări care să treacă dincolo de cadrul restrâns al alcătuirii unor spiţe de neam sau al memorialisticii şi să aprofundeze privirea interdisciplinară asupra resorturilor interne ale unui grup social, asupra mentalităţilor, tradiţiilor şi transmiterii memoriei. Istoria, antropologia şi sociologia, genealogiile, memorialistica şi literatura, mărturiile descendenţilor actuali, documentele de arhivă şi imaginile pot împreună contribui la întregirea cunoaşterii pe care o avem asupra elitelor româneşti dinaintea instaurării regimului comunist.

Unul dintre elementele definitorii ale oricărei nobilimi este recursul documentat la memorie şi grija pentru păstrarea urmelor memoriale. Dar mărturiile inedite ale oamenilor riscă în orice moment să se piardă pentru totdeauna, iar arhivele de familie să se risipească. Este o luptă contra cronometru a memoriei contra uitării, luptă în care istoricul este obligat să se implice, spre a nu rata şansa de a beneficia de aceste mărturii valoroase prin ele însele, dar şi prin modul ştiinţific în care ele pot fi obţinute şi analizate.

Chestionarul „Memoria elitelor româneşti” se adresează descendenţilor boierimii române, dar şi descendenţilor marii burghezii, ai „dinastiilor” intelectuale şi profesionale, ai moşnenilor şi răzeşilor. Întrebările se referă la strămoşi, educaţie, formulele de sociabilitate, uzanţele sociale, mentalităţi şi viaţa de zi cu zi, tradiţiile de familie, reşedinţe, strategiile de capitalizare a trecutului şi de transmitere a memoriei, evenimentele istorice care au marcat destinul familiei.

Am strâns, în Arhiva proiectului, zeci de răspunsuri scrise şi sute de ore de interviuri înregistrate cu descendenţi ai vechilor elite româneşti. Am descoperit, de asemenea, în arhive private de familie, jurnale, memorii şi monografii de familie inedite, arbori genealogici, fotografii şi documente. Prin intermediul descendenţilor actuali, avem astfel acces la memoria a peste 250 de familii boiereşti şi mari burgheze româneşti.

Primele descoperiri din cadrul proiectului au fost făcute cunoscute la congresele Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”.

Primul volum bazat pe cercetările din cadrul proiectului Memoria elitelor româneşti l-am publicat în noiembrie 2016, la Editura Corint: Un cântec de lebădă. Vlăstare boiereşti în Primul Război Mondial.