Alţii despre proiectul “Memoria Elitelor Româneşti”

Mi-a atras atenţia, încă de la început, originalitatea cercetărilor lui Filip-Lucian Iorga asupra mitologiilor genealogice ale boierimii române şi asupra memoriei şi mentalităţilor urmaşilor de azi ai vechilor familii nobile româneşti, ai familiilor din marea burghezie şi ai acelor familii care au dat României, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, personalităţi politice, literare sau artistice de primă importanţă. Proiectul lui Filip-Lucian Iorga, Memoria elitelor româneşti, este interesant atât pentru specialiştii studiului istoriei, cât şi pentru publicul larg. El are menirea de a arunca lumină asupra unei porţiuni importante din trecutul nostru, astăzi ocultat aproape cu desăvârşire de către puternicii zilei.

Neagu Djuvara

Proiectul Memoria elitelor româneşti este foarte interesant şi necesar în peisajul istoriografiei româneşti. Folosindu-se de un chestionar detaliat, Filip-Lucian Iorga caută să salveze mărturii ale descendenţilor actuali ai vechilor familii româneşti, fotografii şi documente inedite care supravieţuiesc încă în arhive private, dar nu sunt accesibile nici cercetătorului, nici publicului. Filip-Lucian Iorga ne propune o cercetare de amploare asupra identităţii familiale şi de grup şi asupra strategiilor de transmitere a memoriei.

Lucian Boia