Strămoşi pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române

stramosi_alese_mareEditura Humanitas, Bucureşti, 2013

Îndemn pe cititor să se cufunde în lectura cărţii, care nu e numai interesantă şi adesea hazlie, ci şi cu adevărat pasionantă.

Neagu Djuvara

În genere, fanteziile genealogice au fost tratate mai curând drept curiozităţi, evocate în note marginale, pentru pitorescul lor anecdotic. Este meritul lui Filip-Lucian Iorga de a introduce subiectul cu adevărat în istorie: în istoria mentalităţilor şi a reprezentărilor sociale. El arată în chip convingător că lucrul care contează până la urmă nu este atât realitatea strictă a unei descendenţe, cât propria reprezentare a acesteia şi mai ales receptarea publică. Ne aflăm în faţa unor strategii de legitimare, oglindind dorinţa de afirmare şi lupta pentru întâietate între familiile boiereşti, şi nu mai puţin efortul acestora de a se integra în aristocraţia europeană. E în fond o preluare, şi sub acest aspect, a modelului occidental, odată cu procesul de modernizare şi occidentalizare declanşat după 1800.

Lucian Boia

Fascinantă este evoluţia tipului de fabulaţie genealogică. Anticii îşi căutau strămoşii printre zei. În Antichitatea târzie şi în Evul Mediu, devine preponderentă raportarea la Antichitatea propriu-zisă. În epoca modernă, se încerca legarea fie de începuturile medievalităţii, fie de Antichitate. În toate cazurile, strădania de a găsi strămoşi iluştri a mers mână în mână cu şarlatania, cu impostura, cu falsul.
Socotesc că, prin cartea lui, Filip-Lucian Iorga pune bazele unui mod (poate chiar a unei direcţii) de cercetare, pentru care ea constituie o abordare preliminară, ale cărei continuare şi dezvoltare suntem îndreptăţiţi să le aşteptăm cu tot interesul. Cu asemenea cercetări, ştiinţa genealogică însăşi se află la o răscruce.

Ştefan S. Gorovei

A apărut la Humanitas un volum semnat de istoricul Filip-Lucian Iorga, despre „imaginarul genealogic” al boierimii române. Cercetând imaginarul „legat de originea, istoria și structura familiilor” ca un „capital simbolic”, Iorga e influențat în egală măsură de Pierre Bourdieu și de Lucian Boia. Rezultatul e o analiză foarte bine documentată a felului în care boierii români și-au clădit un prestigiu, recurgând la origini inventate.

Cristian Preda

Într-un registru serios şi savant glosează despre bărbaţii şi femeile care au populat istoria românilor Filip-Lucian Iorga. Strămoşi pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române (Editura Humanitas, 2013, cu un amical-condescendent cuvânt înainte al lui Neagu Djuvara) este un studiu erudit şi aplicat unui teren fertil – unde îşi găsesc locul, între alţii, nu puţini autori de bazaconii… Istoricul Filip-Lucian Iorga face apel la documente certe şi la interpretări ferme pentru a risipi fabulosul creat de fantasmele ce au alimentat istoriile genealogice ale familiilor româneşti. Nu doar româneşti, evident, spaţiul de manevră, în timp şi spaţiu, este halucinant. Poveştile reale se îngemănează cu ficţiuni dintre cele mai spumoase. Într-o manieră cvasiromanescă, istoricul bucureştean ne plimbă prin Europa de odinioară. Pentru cei interesaţi de genealogie, o carte extrem de utilă; pentru cei interesaţi doar de o lectură plăcută, un prilej de relaxare, ca un vin vechi de Cotnari. De la surorile Terente.

Bedros Horasangian, Observator cultural

Strămoși pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române este o carte esențială, importantă și captivantă, care recuperează boierimea română, cu naivitățile, ambițiile și aspirațiile ei. Scriitura este plăcută, deloc încărcată. Fraza curge ușor, ca o discuție la un ceai într-o grădină de vară. Stilul elegant și rafinat te trimite cu gândul la numeroasele întâlniri și vizite pe care autorul, Filip-Lucian Iorga, le-a făcut membrilor familiilor pe care le analizează. Cu rigoarea unui om de știință, a păstrat lucrurile relevante din acele discuții, dar curiozitatea cititorului, după ce închide cartea, se duce la detaliile picante neamintite. Poate subiectul unei alte cărți despre indiscreții boierești?

Ioana Moldovan, Revista 22

Cumpără pe Humanitas.ro Cumpără pe Cărtureşti.ro

 

Fotografii de la lansarea cărţii, Librăria Humanitas Cişmigiu, 7 februarie 2013:


Lansarea cărţii Strămoşi pe alese, TVR 2, 08.02.2013


Interviu despre cartea Strămoşi pe alese, Trinitas TV, aprilie 2013

Descrierea lansării, pe blogul Poiana Moşnenilor.

Prezentarea cărţii, în ziarul Adevărul.

Ioan Pop-Curșeu, recenzia cărții Strămoși pe alese în revista Steaua, nr. 5-6, 2013

Rezumatul în limba engleză al cărţii.