Prima decernare a Premiului „Psiholog Doctor Lucia Iorga”, cel mai important din domeniul psihologiei militare românești

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

În urma dispariției tragice și premature a Mamei mele, în timpul vârfului pandemiei de Covid-19, am decis, alături de alți membri ai familiei, să instituim o formă de omagiere a psihologului care a fost și rămâne un model profesional și uman. Astfel, vom acorda anual Premiul „Psiholog Doctor Lucia Iorga (1955-2021), pentru excelență în psihologia militară”, în valoare de 1000 EUR, sub egida celui mai important eveniment academic organizat de Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală din cadrul Ministerului Apărării Naționale și de Societatea de Psihologie Militară. Premiul își propune să promoveze dezvoltarea cercetării academice, prin premierea celor mai relevante studii din domeniu, cu un accent pe încurajarea cercetătorilor și practicienilor aflați la început de carieră.

Anul acesta, Premiul „Psiholog Doctor Lucia Iorga” a fost acordat vineri, 14 octombrie, la ora 15.00, la Cercul Militar Național din București, în cadrul Conferinței naționale militare de științe comportamentale, cu participare internațională (13-14 octombrie 2022), cu tema „Suportul psihologic în situații de criză. Riscuri și oportunități”. Ceremonia de decernare a cuprins un discurs al Col. dr. Vasile Marineanu, șeful CNMPSC și vechi colaborator al Mamei mele, o evocare a Mamei făcută de mine și premierea propriu-zisă. Lucrarea premiată se numește „Intoleranța la incertitudine și starea psihologică de bine: mediere de către reziliență, frica de COVID-19, indicatorii sănătății mintale și satisfacția cu viața” și este semnată de psihologii Carmen Șurariu, doctorand în Marea Britanie, și Loredana-Cristina Cioranu, expert în cadrul CNMPSC, care a și ridicat premiul. La ceremonie a participat și inginerul Rodica Copoț, sora Luciei Iorga.

Filip Iorga la Cercul Militar

780_0384

Psih. Dr. Lucia Iorga (27 iunie 1955-4 aprilie 2021) a fost, timp de peste 20 de ani, unul dintre cei mai apreciați psihologi din cadrul Ministerului Apărării Naționale, contribuind la pregătirea psihologică a mii de militari români pentru plecarea în teatrele de operații. A contribuit în mod decisiv la dezvoltarea psihologiei militare în România, fiind decorată cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. A fost, de asemenea, unul dintre cei mai importanți specialiști români în domeniul psihologiei religiei.

Lucia Iorga s-a născut la Ploiești, ca urmașă a vechiului neam al moșnenilor Bărbulești din Poiana-Ialomița, atestat în secolul al XVI-lea, descendentă directă a preotului Radu din secolul al XVIII-lea și a lui Barbu Poppa Radu, moșnean de Poiana și Pisculeasca (1788-1888). A fost fiica col. (r) ing. Mircea Stănescu (1923-2000), ofițer de carieră în arma Artileriei Antiaeriene, care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost cavaler al Ordinului Coroana României și comandant de regiment, înainte de a fi înlăturat din armată în timpul represiunii comuniste, și a Alexandrinei Costache (1932-2021).

Lucia Iorga a absolvit Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din București, în 1974, și Facultatea de Filosofie-Istorie a Universității din București, specializarea Psihologie, în 1978, cu lucrarea de diplomă Contribuții la elaborarea profesiogramei meseriei de electrician PRAM. A lucrat ca profesor defectolog, a fost cercetător științific în cadrul Institutului de Științe ale Educației și psiholog la Întreprinderea de Transport București (aici a realizat lucrarea Teoria conducerii autoturismului) și la Ministerul Apărării Naționale. Din anul 1992 a fost profesor asociat la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității din București. A devenit doctor în psihologie la Universitatea din București, în anul 2002, cu teza Motivația comportamentului religios. A fost membru al Asociației Psihologilor din România și al Colegiului Psihologilor din România, iar în ultimii ani ai carierei s-a dedicat și psihoterapiei.

A publicat volumul De la ateism la sfințenie. O abordare psihologică a motivației comportamentului religios (Elena Francisc Publishing, 2007), numeroase studii în reviste de specialitate și a luat parte la numeroase evenimente științifice și academice. Enumerăm câteva dintre studiile științifice prezentate la conferințe sau publicate, în volume ale unor conferințe științifice și în periodice precum Revista de Psihologie, Caietele Institutului Catolic, Univers Psyho, Biblioteca: „The Student’s Personality Form – Tool and Aid Support of School and Professional Orientation Activity”, „Argumente pentru existența activității pastorale în armată”, „Aspecte metodologice privind cercetarea motivației comportamentului religios”, „Valori laice – valori creștine – valori militare”, „Testele situaționale de grup ca probe proiective pentru comportamentul psihosocial”, „O mai justă ierarhie a valorilor prin redescoperirea credinței religioase”, „Cercetare asupra religiozității poporului român”, „Raportarea la aceleași valori – premisa unei bune comunicări”, „Caracter și veșmânt”, „Tendințe actuale privind psiho-pedagogia lecturii”, „Preocuparea pentru factorii psihologici ai lecturii în bibliotecile pentru copii”, „Autenticitatea actului pedagogic”, „Rutină și creativitate în activitatea profesională” (coautor), „Evaluarea fațetelor inteligenței și caracteristicile psihometrice ale instrumentelor specifice de evaluare” (coautor), „Perspective noi în selecția psihologică a viitorilor ofițeri ai armatei României” (coautor), „Profesiogramele specialităților militare între deziderat și realitate” (coautor).

În data de 1 iulie 1991, Lucia Iorga a fost angajată ca psiholog în cadrul Secției Expertiză Psihologică a Armatei, din cadrul Ministerului Apărării Naționale (U.M.  02515 București). Vreme de peste 20 de ani, Lucia Iorga a lucrat ca angajat civil, psiholog principal (expert IA) în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a evaluat psihologic mii de candidați la cariera militară și la plecarea în misiuni militare internaționale și a conceput zeci de instrumente psihologice de testare (metodologii de examinare, baterii de teste, fișe de cunoaștere etc.). A fost, de asemenea, mentor pentru mulți psihologi mai tineri care s-au încadrat în sistemul militar și era recunoscută pentru competența, probitatea morală și devotamentul cu care s-a dedicat dezvoltării psihologiei militare. A fost primul doctor în psihologie din cadrul Armatei române.

Lucia Iorga și-a îndeplinit, în timpul facultății, serviciul militar și avea gradul de sublocotenent în rezervă (din anul 1978). În anul 2004 a fost decorată cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, pe baza următoarei motivații: „pentru activitatea susținută în perfecționarea organismului militar românesc, pentru disciplina și devotamentul dovedite în pregătirea de luptă în vederea transformării Armatei Române într-un partener de nădejde în cadrul NATO”.

780_0393

780_0394

780_0334

Filip-Lucian Iorga și Loredana-Cristina Cioranu, Cercul Militar Național, 14 octombrie 2022.

Filip-Lucian Iorga și Loredana-Cristina Cioranu, Cercul Militar Național, 14 octombrie 2022.

Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală (CNMPSC) este structura de profil a Ministerului Apărării Naționale (MApN ) care elaborează politicile și reglementările privind asistența psihologică în Armata României și coordonează implementarea acestora, în scopul promovării sănătăţii mintale, controlului stresului operaţional şi creşterii performanţei resursei umane. În acest sens, Centrul asigură: evaluarea și intervenția psihologică specializată pentru personalul structurilor centrale ale MApN, screeningul, psihodiagnosticul și evaluarea clinică în scopul identificării personalului care prezintă vulnerabilități pentru dezvoltarea tulburărilor relaționate cu stresul și evenimentele traumatice, consilierea și psihoterapia personalului militar cu astfel de tulburări; managementul incidentelor critice, profilaxia și controlul stresului operațional. Începând cu anul 2015, Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală, în calitate de furnizor de formare profesională continuă, acreditat de către Colegiul Psihologilor din România, organizează anual Conferința națională militară de științe comportamentale, cu participare internațională și cursuri de formare continuă pentru psihologii din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Societatea de Psihologie Militară (SPM) este o organizație profesională a psihologilor care activează sau au activat în domeniul psihologiei militare și a specialiștilor din alte discipline comportamentale care contribuie la promovarea sănătății mintale și a ghidurilor de bune practici. Având o relație de strânsă colaborare atât cu Asociația Psihologilor din România (APR), cât și cu Colegiul Psihologilor din România (CPR), SPM își propune să furnizeze servicii psihologice de înaltă calitate, fundamentate științific, la standarde etice și profesionale recunoscute la nivel internațional. În acest sens, Societatea de Psihologie Militară are printre obiective:

  • organizarea unor cursuri avizate și creditate de Colegiul Psihologilor din România, destinate atât psihologilor din mediul militar cât și celor din mediul civil;
  • elaborarea și implementarea unor programe de asistență psihologică a veteranilor din teatrele de operații, în colaborare cu Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) și cu Centrul de Psihologie Aplicată din cadrul Universității București și lansarea, în rândul comunității psihologilor din România, a programului de voluntariat Împreună susținem veteranii;
  • publicarea Revistei de Psihologie Militară, cu apariție anuală, care constituie mediul de promovare a rezultatelor cercetării științifice și a lucrărilor teoretice, dar și de popularizare a unor practici de specialitate bazate pe dovezi, în acord cu ghidurile etice, standardele profesionale și cu bunele practici de la nivel internațional.

În anul 2018, Societatea de Psihologie Militară și Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală au avut prilejul de a organiza și găzdui Simpozionul Internațional de Psihologie Militară Aplicată (International Applied Military Psychology Symposium – IAMPS), cu tema Knowledge Building Perspectives. Manifestarea științifică s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București și s-a bucurat de prezența unor personalități din mediul academic și din forul de conducere al Ministerului Apărării Naționale.

Conferința națională militară de științe comportamentale, cu participare internațională, organizată anual de către Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală, în parteneriat cu Societatea de Psihologie Militară, este un eveniment de referință și de tradiție pentru practica profesională și de cercetare în științele comportamentale aplicate în domeniul militar. Manifestarea științifică se adresează psihologilor, consilierilor, terapeuților, supervizorilor, specialiștilor în educație și dezvoltare umană, cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenților și masteranzilor din domeniul psihologiei și altor persoane care își desfășoară activitatea în domenii conexe (medical, educațional, social). Obiectivul Conferinței este acela de a facilita schimbul de informații între specialiști din domeniul psihologiei și a asigura un cadru unitar de formare continuă, pentru dezvoltarea profesională a psihologilor, atât din instituțiile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, cât și din mediul civil. Aflată la cea de-a opta ediție, Conferința s-a desfășurat în perioada 13-14.10.2022, la Cercul Militar Național din București și a avut ca temă Suportul psihologic în situații de criză. Riscuri și oportunități, o abordare de o importanță deosebită în actualul context geopolitic și militar. La conferință au fost prezenți mai mulți specialiști de nivel național și internațional, recunoscuți și apreciați în domeniul psihologiei, atât pentru secțiunea state-of-the art, cât și pentru cea de workshop-uri. Temele abordate au avut relevanță pentru toate specialitățile acreditate de Colegiul Psihologilor din România. Din rândul invitaților menționăm următoarele personalități: prof. univ. dr. Ole BOE – profesor în cadrul USN School of Business University of South-Eastern Norway; lect. univ. drd. Fredrik Andre NILSEN – profesor în cadrul Norwegian Defence University College din Oslo, Norvegia; prof. univ. dr. Dragoș ILIESCU – președintele Diviziei 2 a Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată (International Association for Applied Psycholoy, IAAP) și profesor în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universității București; prof. univ. dr. Mihaela RUS – prodecan la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța; prof. univ. dr. Adrian OPRE – profesor universitar la Departamentul de psihologie și decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca și președintele Asociației de Științe Cognitive din Romania; col. Dragoș Glăvan – șeful Agenţiei de Telemedicină, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ,,Carol Davila”; conf. univ. dr. Dana RAD – profesor în cadrul Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; conf. univ. dr. Florinda Golu Tinella – cadru didactic titular al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti și prodecan al facultății în relația cu studenții; drd. Victor BOHUȘ – psiholog și psihoterapeut cognitiv-comportamental, membru fondator al Asociației CHOICE; dr. Marius STANCIU – psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, membru în Asociația de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală și în Asociația CHOICE.

Fotografii de Iulian Nastasache

Mulțumiri domnului colonel Iulian Țăranu pentru întregul sprijin acordat.

Premiul "Psiholog Doctor Lucia Iorga pentru excelență în psihologia militară", 2022.

Premiul “Psiholog Doctor Lucia Iorga pentru excelență în psihologia militară”, 2022.

780_0410

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>