Impactul Primului Război Mondial asupra descendenților boierimii române [The Impact Of World War I On The Descendants Of The Romanian Aristocracy]

coperta_impactul-primului-razboi-mondialMuzeul Literaturii Române Publishing House, Bucharest, 2015

The book analyzes the role of the Romanian aristocrats during World War I. The research was written as a postdoctoral thesis, in a project of the Romanian Academy: “Cultura română şi modele culturale europene – cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136077.

The full text of the book