Strămoşi pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române [Choosing Your Ancestors. A Journey in the Genealogical Imaginary of the Romanian Boyars]

Humanitas Publishing House, Bucharest, 2014

Electronic version of the printed book.

Buy on Humanitas.ro